Coffeeshopbeleid Almere

Coffeeshops Almere (open 16.00 - 23.00)

  • Chillie Kiki
  • Loungeshop Domino's
  • Koffie & Dromen - Blowboot Almere

16-03-2020 Omroep Flevoland Coffeeshopeigenaar blij met afhaalloket 

Vollenberg is eigenaar van de blowboot in het centrum van Almere en de coffeeshop in Lelystad. Maandagavond om 19:00 uur zijn de afhaalloketten geopend. "Toen de deuren van de coffeeshops zondagavond dicht gingen, ontstonden er in Nederland overal flinke rijen. Dat is niet handig als je afstand tot elkaar moet houden. Daarom ben ik blij dat we weer open gaan", aldus Vollenberg.


15-03-2020 Omroep Flevoland Lange rij voor coffeeshops na aankondiging sluiting

Ook in Almere was de rij voor de Blowboot lang...

De sluiting van alle horeca is afgekondigd om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Tot 6 april zijn alle horecagelegenheden, en dus ook coffeeshops, dicht. Overal in Nederland stonden voor 18.00 enorme rijen voor coffeeshops. Rond 18.30 uur waren de coffeeshops echt dicht en was de rij verdwenen.


17-07-2014 Omroep Flevoland - Dossier rechtszaak Blowboot Almere 


15-04-2014 Binnenland bestuur Rechtszaak blowboot moet opnieuw

Het hof verwijst de zaak over een te grote handelsvoorraad (100 kilo) terug naar de rechtbank in Lelystad, omdat deze rechtbank nooit is toegekomen aan een inhoudelijke behandeling van de zaak. De rechters in Lelystad verklaarden het Openbaar Ministerie (OM) eerder niet-ontvankelijk in hun vervolging van het drietal, omdat de grote voorraad al langere tijd bekend was bij justitie.


19-05-2010 VOC Jorritsma moet getuigen in proces Blowboot Almere

De Almeerse burgemeester Jorritsma, voormalig burgemeester Pans, voormalig wethouder Smeeman en zeven ambtenaren, politieagenten en officieren van justitie worden als getuigen gehoord in het proces tegen coffeeshop Koffie & Dromen in Almere, beter bekend als De Blowboot. Dat heeft de rechtbank gisteren bepaald op verzoek van advocaat Gerard Spong.

Bart Vollenberg, mede-eigenaar van de Blowboot, hoorde op de dag van het Cannabis Tribunaal hoeveel geld justitie wil terugvorderen in het kader van het proces: vijf miljoen euro. Daarmee lijkt justitie aan te sluiten bij de zaak Checkpoint.


Dossier experiment gesloten coffeeshopketen Almere 


10-07-2018 Lopende Projecten Geen tijdelijke coffeeshop Almere-Buiten

Op 10 juli 2018 heeft het college van B&W van de gemeente Almere besloten om de havenkom in de Meridiaan in Almere Buiten niet als locatie te verhuren voor de exploitatie van een tijdelijke coffeeshop.

Het college had op 3 oktober 2017 een voorlopig besluit genomen om de havenkom beschikbaar te stellen voor een drijvende coffeeshop. Voor het definitieve besluit moest eerst gesproken worden met de omwonenden en ondernemers rondom de havenkom en heeft het voorlopige besluit 6 weken ter inzage gelegen. Er is onder andere op 16 oktober 2017 een informatieavond georganiseerd. Daarnaast is er in maart 2018 in de gemeenteraad over dit onderwerp gesproken. Uiteindelijk is besloten om de havenkom in de Meridiaan niet beschikbaar te stellen als tijdelijke locatie voor een coffeeshop.


 

04-10-2017 Gemeente Almere Tijdelijke coffeeshop Almere Buiten

In het coffeeshopbeleid is opgenomen waar een coffeeshop mag worden gevestigd. Er zijn in Almere maximaal vier coffeeshops toegestaan, verspreid over de stadsdelen Stad, Haven en Buiten. De coffeeshops in Stad en Haven bestaan al geruime tijd. In Buiten is nog geen coffeeshop. Er mag volgens het beleid één coffeeshop worden gevestigd in Almere Buiten.


De vestiging van een coffeeshop draagt bij aan het bestrijden en voorkomen van illegale straathandel en van een te grote (verkeers)druk op de bestaande coffeeshops. Daarnaast is het van belang dat de markten voor hard- en softdrugs gescheiden blijven om te voorkomen dat softdrugsgebruikers gemakkelijk in aanraking komen met het criminele gebruik van harddrugs.


13-12-2012 Gemeente Almere Brief inzake coffeeshopbeleid Almere.

Het coffeeshopbeleid van de gemeente Almere bevat de lokale uitwerking van het landelijke cannabisbeleid. De hoofddoelstellingen van het landelijke en lokale cannabisbeleid zijn de handhaving van de openbare orde en de bescherming van het woon- en leefklimaat. Daarnaast is ook de bescherming van de volksgezondheid in relatie tot het drugsgebruik een belang dat aan het gemeentelijke coffeeshopbeleid ten grondslag ligt.

Het drugsbeleid, waaronder het cannabisbeleid met betrekking tot de coffeeshops, wordt binnen de kaders van het landelijke beleid en wet- en regelgeving, waaronder de Aanwijzing Opiumwet van het Openbaar Ministerie, ingevuld door de burgemeester in afstemming met de lokale driehoek.
In 2012 is de Aanwijzing Opiumwet aangepast. De Aanwijzing was aangevuld met het besloten clubcriterium (verder: B-criterium), een ingezetencriterium (I-criterium) en het afstandscriterium (Af-criterium). Deze nieuwe criteria waren toegevoegd met het oog op het tegengaan van overlast en criminaliteit die verband houden met coffeeshops en de handel in verdovende middelen. Met behulp van de criteria werd geprobeerd een eind gemaakt aan het huidige ‘open- deur-beleid’ van coffeeshops. De handhaving van het criterium is in 2012 gefaseerd ingevoerd. Vanaf 1 mei dat jaar werd er gehandhaafd in de zuidelijke provincies, de handhaving van de criteria in de rest van het land zou op 1 januari 2013 volgen. Gelet op de problemen in de zuidelijke provincies is in het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ van het Kabinet Rutte II besloten om het B-criterium te laten vervallen. Verruiming van het Af-criterium tot 350 meter is van de baan. Het I-criterium is in stand gelaten.

Het Almeerse coffeeshopbeleid dient met de nieuwe landelijke regelgeving in overeenstemming te worden gebracht. Het spreekt voor zich dat hierbij meteen de mogelijkheid is aangegrepen om het beleid te actualiseren, door op punten de terminologie aan te passen en enkele praktische problemen in de uitvoering weg te nemen.


18-06-2008 Blik op nieuws Almere vernieuwd coffeeshopbeleid

Vanaf 30 juni 2008 treedt er een nieuw coffeeshopbeleid in werking. Dit nieuwe beleid is door burgemeester Jorritsma in het leven geroepen om duidelijkheid te verschaffen over de criteria bij vestigingsaanvragen van coffeeshops in Almere.