Coffeeshopbeleid Arnhem

Coffeeshops Arnhem

  • Coffeeshop De Walm
  • Coffeeshop Joint Venture
  • Coffeeshop Lucky Luke
  • Coffeeshop Uncle Sam
  • Coffeeshop Happy Days
  • Coffeeshop Speak Easy
  • Coffeeshop THC
  • Coffeeshop Omigo
  • Coffeeshop Zero Zero

10-09-2020 de Gelderlander Raad van State sluit coffeeshop Penguin definitief 

De Arnhemse eigenaar van coffeeshop Pinguin is vergeefs naar de Raad van State gestapt om zijn zaak aan de Hommelseweg in Arnhem na ruim twee jaar weer open te krijgen. De coffeeshop werd in 2016 gesloten omdat er sprake zou zijn van schijnbeheer. Dat wil zeggen dat er andere mensen aan de touwtjes trokken dan op de vergunning stond. De eigenaar beweerde in maart tijdens de Raad van State-zitting over deze kwestie dat een oud-inkoper van softdrugs met een criminele achtergrond op staande voet was ontslagen. De man werd ervan verdacht dat hij een half miljoen euro crimineel geld zou hebben witgewassen.Dossier experiment gesloten coffeeshopketen Arnhem 


 

Omroep Gelderland 08-02-2017 Arnhem past coffeeshopbeleid aan; ruimte voor meer coffeeshops

Het coffeeshopbeleid in Arnhem gaat op de schop. Nu nog is er plek voor maximaal acht coffeeshops, maar dat moeten er elf worden.
In het voorgenomen coffeeshopbeleid van waarnemend burgemeester Staal staat dat coffeeshops straks verspreid over de stad mogen komen. Voorwaarde is dat ze voldoen aan de vestigingseisen en dat voorkomen wordt dat ze te dicht op elkaar zitten. Momenteel zitten de zaken nog in drie aangewezen gebieden.

De burgemeester wil dat exploitanten een vergunning krijgen voor zes jaar. Daarmee wordt volgens hem voorkomen dat de coffeeshopmarkt een gesloten markt blijft waarin vergunningen verhandeld kunnen worden en exploitanten tot in lengte van jaren een shop kunnen beheren. Na zes jaar kunnen geïnteresseerden zich melden en wordt door loting bepaald wie als eerste een aanvraag mag indienen. Zo ontstaat een transparant en eerlijk systeem waarbij iedereen een vergunning kan aanvragen.


Besluit van de burgemeester van de gemeente Arnhem houdende regels omtrent coffeeshopbeleid 2016
Nota "Het Arnhemse Coffeeshopbeleid 2016" en "Beleidsregels aangaande de handhavingspraktijk coffeeshops 2016"

Coffeeshops leveren een belangrijke bijdrage aan de scheiding van harddrugs- en softdrugsmarkt. Arnhem dient daarom een aanbod van coffeeshops te houden dat passend is voor deze stad; voorkomen moet worden dat softdrugsgebruikers zijn aangewezen op "illegale" verkoop.

Hiertoe wordt het nieuwe maximumstelsel - waarbij in Arnhem slechts plaats is voor elf coffeeshops - ingevoerd. Om de overlast door een te hoge concentratie van coffeeshops te verminderen, wordt een grotere spreiding van coffeeshops over de gemeente mogelijk.

In de binnenstad geldt een radiaal-criterium van 100 meter ten opzichte van reeds gevestigde coffeeshops. Voor het gebied buiten de binnenstad, niet zijnde industrieterreinen, geldt een radiaal-criterium tussen coffeeshops van 350 meter. Geen onderling radiaal-criterium wordt gehanteerd tussen coffeeshops gelegen buiten deze gebieden.

Tussen coffeeshops en scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en jongerencentra geldt een afstandseis van 200 meter.

Een gedoogverklaring wordt verstrekt voor de duur van acht jaar. Hieraan zullen, in combinatie met de horeca-exploitatievergunning, nadere voorwaarden worden verbonden, die toezien op het omgevingsbeheer en op medewerking aan het verlenen van informatie over risico's van middelengebruik. Daarbij gelden ook de AHOJGI-criteria.

De gedoogverklaring wordt enkel verstrekt aan een natuurlijke persoon. Wanneer deze zijn bedrijfsvoering staakt, vervalt de gedoogverklaring. Geen gedoogverklaring wordt verstrekt aan een natuurlijke persoon die de pensioengerechtigde leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.