Coffeeshopbeleid Breda

Breda, 17 juni 2020

Geachte gemeenteraadsleden,

Voor het komende RaadDebat ( 18 juni 2020 ) staat het onderwerp Experiment Gesloten Coffeeshopketen en de raadsbrief van de burgemeester ( 4 juni 2020 ) als agendapunt genoteerd.

Met deze brief willen we uw aandacht vragen voor de aanpassing van de lokale coffeeshopnota. De nota wordt bijgesteld in verband met de inwerkingtreding van de wet en regelgeving van het Experiment gesloten coffeeshopketen op 1 juli aanstaande.

U heeft dit jaar een aantal brieven ontvangen met de gewenste aanpassingen die beschreven zijn en opgesteld door het collectief van de Bredase coffeeshopondernemers ( 07-01-2020, 27-01-2020 ). Met daarbij een uitnodiging voor een werkbezoek aan de 2 gedoogde coffeeshops die gedurende de afgelopen 30 jaar buiten de singels gesitueerd zijn. Op donderdag 30 januari 2020 heeft deze excursie plaats gevonden.

Alle 8 gedoogde coffeeshops in Breda zijn al 30 jaar op dezelfde locatie gesitueerd. En mede in verband met de deelname aan het experiment is de collectieve wens van de ondernemers deze situatie te behouden zodat alle 8 de coffeeshops op de huidige locatie overdraagbaar zijn. Dit zou inhouden dat criterium 5 : De coffeeshop mag alleen gevestigd zijn binnen de stadssingels (Coffeeshopbeleid Breda 2017 pag.7 ) zou komen te vervallen in de toekomst.

Sinds mei 1991 word er in de gemeente Breda een sluitingsbeleid gevoerd ten aanzien van coffeeshops. Het aantal shops is eind jaren 80 en begin jaren 90 enorm toegenomen en daarna weer afgenomen ( 1991 ( 26 shops), 1996 ( 18), 1999 ( 15 ), 2005 ( 10 ), 2007 ( 9 ), 2009 ( 8 ). Momenteel is er een maximumstelsel van 8 coffeeshops ( Coffeeshopbeleid 2017 gedoogcriterium 1, pag.6 ).

Als basis voor dit beleid gold de nota “ Sluitingsbeleid koffieshops gemeente Breda -1991- “( Coffeeshopbeleid Breda 2005 pag. 25,26 ). Naar aanleiding van het tot stand komen van de regionale nota “ Omgaan met drugs in de regio”, zijn de sluitingscriteria aangepast. Vervolgens is op 29-01-1999 de nota “ Koffieshopbeleid Gemeente Breda “ vastgesteld. En daarop volgend werden gepubliceerd, aangepast en vastgesteld : Coffeeshopbeleid 2005 gemeente Breda, en de herziende versie in 2009, Coffeeshopbeleid Breda 2013, en Coffeeshopbeleid 2017.

Criterium 5 in het huidige coffeeshopbeleid belet de overdacht van de locatie van 2 bestaande ondernemingen ( The Cat en Sky ) deze zijn buiten de stadsingel gelegen.

Destijds (1999 ) is de motivatie voor dit criterium 5 voortgekomen uit de gedachte dat droge horeca inrichtingen ( zoals een coffeeshop ) niet in een woonklimaat passen en dat de controle op deze ondernemingen beter uit te oefenen is binnen de singels van Breda.

De huidige 2 coffeeshops die zijn gesitueerd buiten de stadsingel ( al 30 jaar ) bevinden zich aan de rand van een woonwijk waar ook meerdere (droge en natte) horeca -gelegenheden in de buurt gelegen zijn. De buurtbewoners ervaren geen overlast van de bestaande coffeeshops.
De handhaving van de 8 gedoogde Bredase coffeeshops is al jaren in balans.


BD, 02-03-2018 Waar Tilburg buitenlander weer wiet gaat verkopen, krijgt een Belg in Breda geen gram  

De coffeeshops in Tilburg ontvangen weer met open armen de buitenlandse (lees: voornamelijk Belgische) wiettoeristen, maar in Breda moeten de uitbaters van ‘wietwinkeltjes’ Belgen, Duitsers of Fransen nog altijd de deur wijzen. Nota coffeeshopbeleid Breda 2017BNde Stem, 17-02-2017 Bredase politiek heeft moeite met spreiden coffeeshops

Het loslaten van de eis dat coffeeshops in Breda alleen in het centrum gevestigd mogen zijn, wordt niet positief ontvangen door een meerderheid in de Bredase gemeenteraad. Een betere spreiding van coffeeshops kan er voor zorgen dat de illegale softdrugshandel verminderd wordt. In het verleden heeft Breda ervoor gekozen om coffeeshops in principe alleen nog in het centrum toe te staan.

Veel shops waren toen gevestigd buiten de binnenstad en trokken veel drugstoeristen. Momenteel liggen er nog twee coffeeshops buiten het centrum, aan de Haagweg en in Brabantpark. Er is daar weinig sprake van overlast. De gedachte van Depla is dat de illegale handel in bepaalde gebieden tegengegaan wordt, als op die plekken ('nabij gebruikers') een coffeeshop aanwezig zou zijn. Er mogen echter niet meer shops bij komen in Breda.