Coffeeshopbeleid Groningen

Coffeeshops Groningen (12)

 • The Clown
 • De Vliegende Hollander
 • Metamorphose
 • De Schavuit
 • De Medley
 • Dees
 • Retro
 • The Happy
 • Rag-a-Muffin
 • Taverne Oasis
 • Reykjavik
 • Driemaster

HarerWeekblad, 21-01-2020 2020. Verdachte van gewapende overval op coffeeshop De Schavuit in Groningen tegen zijn zin naar Pieter Baan Centrum

De 56-jarige S.T. die wordt verdacht van een gewapende overval op coffeeshop De Schavuit in Groningen moet worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC). Dat heeft de rechtbank bepaald.


 

Dossier experiment met een gesloten cannabisketen Groningen (stad)


 

DvhN, 21-08-2017 Coffeeshop ‘De Schavuit’ in Groningen op koers, buurt houdt zorgen

De nieuwe coffeeshop in het voormalige café De Kachel aan het Schuitendiep in Groningen opent vermoedelijk in oktober. De buurt is bezorgd.
De coffeeshop van Stadjer René Mertens gaat De Schavuit heten. In de buurt zijn zorgen. Naast het pand van de shop zit een steeg die naar meerdere woningen leidt. Bewoners zijn bang dat klanten bij hun voordeur gaan rondhangen.

Theo Buissink is betrokken bij de coffeeshop als adviseur. Hij zegt dat er aandacht is voor die zorgen. ,,We snappen dat er angst is. Maar het is vooral angst voor het onbekende.’’ 


 

Antwoord burgemeester Ruud Vreeman op raadsvragen van D66 over het coffeeshopbeleid van Groningen, 05-02-2014 

1. Hoeveel verzoeken zijn er sindsdien gedaan om een nieuwe coffeeshop te vestigen in de stad Groningen?
-Sindsdien is meerdere malen geinformeerd naar de mogelijkheid tot het vestigen van een coffeeshop in de stad. Tot op heden is een officiele aanvraag ingediend.

2. Hoeveel vergunningen zijn er sindsdien ook daadwerkelijk verleend voor het vestigen van een coffeeshop in de stad Groningen?
-Sindsdien is een gedoogbeschikking verleend. Deze gedoogbeschikking is op 22 januari 2014 afgegeven ten behoeve van het exploiteren van een coffeeshop aan de Korenstraat 8.

3. Zijn er ook verzoeken afgewezen? Zo ja, op grond van welke overwegingen?
-In een geval is daadwerkelijk een gedoogbeschikking aangevraagd. Deze is inmiddels verleend.

4. Welke conclusies verbindt het college aan de afwijzende houding van de minister van Veiligheid en Justitie betreffende de regulering van wietteelt?

5. Welke rol ziet het college in de navolgende periode voor de gemeente Groningen richting andere gemeenten en richting de minister om de eerder geformuleerde positieve grondhouding ten opzichte van regulering vorm te geven?

6. Wat is het gevolg van de uitspraak van de minister voor de houding en inzet van de in dit dossier samenwerkende gemeenten?
-De door verschillende gemeenten ingestuurde plannen inzake wietteelt hebben geen veranderinggebracht in de "houding van de minister" ten aanzien van gereguleerde wietteelt Ik blijf echter van mening dat regulering van wietteelt voordelen heeft vergeleken met de huidige praktijk. Ik zal daarom in lijn van door uw raad aangenomen motie (van 27 maart 2013) zoveel mogelijk blijven aansluiten bij de diverse initiatieven die worden ontplooid om te komen tot gereguleerde wietteelt. Hierbij zal ik meedoen aan gezamenlijke activiteiten en waar mogelijk in gezamenlijkheid optrekken richting kamer en kabinet. In dat kader heeft wethouder Schroor als locoburgemeester tijdens een bestuurlijke bijeenkomst op 31 januari het manifest "joint regulation" ondertekend. Door middel van dit manifest, dat is aangeboden aan het kabinet, wordt een krachtig signaal afgegeven richting de politick om het lokale bestuur ruimte te geven om te komen tot een vorm van gereguleerde wietteelt. Ik leg mij dus niet neer bij de afwijzende houding van de minister.


 


1991 - 1998 drs. Hans George Ouwerkerk PvdA was burgemeester van Zaanstad, werd burgemeester van Almere
1998 - 1998 Johannes Christiaan Jan (Han) Lammers PvdA waarnemend burgemeester, oud-commissaris der Koningin in de provincie Flevoland
1998 - 2009 drs. Jacques Wallage PvdA was wethouder van Groningen en lid van de Tweede Kamer
2009 - 2013 dr. Johan Peter Rehwinkel PvdA was burgemeester van Naarden en lid van de eerste en tweede kamer
2013 - 2015 dr. Rudolf Lourens (Ruud) Vreeman PvdA waarnemend burgemeester, oud-burgemeester van Zaanstad en Tilburg
2015 - 2019 Peter Erick Johan den Oudsten PvdA was o.a. burgemeester van Enschede, burgemeester van Meppel en wethouder van Leeuwarden
2019 - heden mr. Koen Frank Schuiling VVD was wethouder van Groningen en burgemeester van Den Helder