Vragen & Antwoorden naar aanleiding van informatiebijeenkomst voor (mogelijke) teeltgemeenten over het Experiment Gesloten Coffeeshopketen

Dit document met vragen en antwoorden is bedoeld voor gemeenten die mogelijk te maken krijgen met de vestiging van een teeltbedrijf in het kader van het Experiment Gesloten Coffeeshopketen. De vragen in dit document zijn gesteld voorafgaand aan en tijdens een informatiebijeenkomst op 27 augustus 2020.

Ga naar https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/experiment-gesloten-coffeeshopketen-wietexperiment voor de meest actuele informatie. Via deze website kun je je ook abonneren op nieuws over het experiment.

Informatie

Werkgroep X

06 januari 2021 Informatie
WERKGROEP X Nieuwe column Gerrit Jan ten Bloemendal over wietproef Werkgroep X 13-10-2020 In juli van dit jaar werd ik door het bestuur van het Platform Cannabisondernemingen Nederland (PCN) gevraagd om een werkgroep op te gaan zetten die zich bekommert om de belangen van die PCN-leden die…