Kamerstukken in dossier 34997

 • Kamerstuk: Koninklijke boodschap  Open als PDF

  17-07-2018 Kamerstuk 34997, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal

  Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen); Koninklijke boodschap

 

 • Kamerstuk: Amendement  Open als PDF

  17-01-2019 Kamerstuk 34997, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal

  Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van Nispen ter vervanging van nr. 9 over het niet afbouwen van het experiment ongeacht de resultaten

   

 • Kamerstuk: Nota van wijziging  Open als PDF

  17-01-2019 2018-2019 Kamerstuk 34997, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal

  Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen); Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging

   

Nationaal beleid

Kabinet - Tweede & Eerste Kamer 2017-2020

05 oktober 2020 Nationaal beleid

2017
- 10 oktober Regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst'

2018
- 20 juni Advies commissie Knottnerus Een experiment met een gesloten cannabisketen
- 6 juli Kabinet Kamerbrief met reactie op rapport Adviescommissie Experiment gesloten cannabisketen
- 12 juli Kabinet dient wetsvoorstel experiment gesloten coffeeshopketen in bij Tweede Kamer
Koninklijke boodschap (34997-1)
Voorstel van wet (34997-2)
Memorie van toelichting (herdruk) (34997-3)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (34997-4)
- 12 november – 24 december Internetconsultatie Besluit
2019
- 22 januari Tweede Kamer keurt wetsvoorstel goed
- 11 april Nieuw Besluit
- augustus Advies over deelnemende gemeenten
- 30 september - 12 november Internetconsultatie ministeriële regeling
- 12 november Eerste Kamer keurt wetsvoorstel goed
- 28 november Wet gepubliceerd in Staatsblad
 
2020
- maart Advies Raad van State ontvangen
- 1 juli Inwerkingtreding wet- en regelgeving
- 1 juli – 28 juli Vergunning aanvragen…